Domov

LD BRESNICA PODGORCI

LD Bresnica Podgorci je bila ustanovljena leta 1946 pod imenom LD Podgorci. Za tem se je družina leta 1954 preimenovala v LD ZELENI GAJ in kasneje leta 1957 v LD BRESNICA PODGORCI in to ime ima Še danes. Lovišče LD Bresnica Podgorci se razprostira od Drave na jugu do Polencev na severu, od Zamušanov na zahodu do Sejance na vzhodu. LD je Članica Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož in Članica Lovske zveze Slovenije. Lovska družina Šteje danes 53 Članov in gospodari z loviščem s skupno površino 2139 hektarjev. Družina poseduje lovski dom v Podgorcih, v Polencih je lovska koča, ki jo obkroža gozd, remize in krmne njive. Urejeno remizo za gojitev male divjadi z ribnikom za race mlakarice ter s krmnimi njivami in bivakom ima v Osluševcih (Hrastje).