Vreme

Vse člane LD, ki imajo veljavno lovsko izkaznico obveščamo, da je omogočen dostop do dokumentov, gradiv organov in komisij LZS ter spremljanje odvzema divjadi za svojo LD. Na spletni strani LZS, zavihek "za člane LZS", vpišete uporabniško ime - ID ŠTEVILKA LD in geslo - ID ŠTEVILKA ČLANA. Oba podatka sta navedena na lovski izkaznici.

Navedeni dostop je na naslednji povezavi: http://www.lovskazveza.si/default.aspx?MenuID=80

Obvestila za člane