Vreme

tevec obiskov

Vse ?lane LD, ki imajo veljavno lovsko izkaznico obve?amo, da je omogo?en dostop do dokumentov, gradiv organov in komisij LZS ter spremljanje odvzema divjadi za svojo LD. Na spletni strani LZS, zavihek "za ?lane LZS", vpiete uporabniko ime - ID TEVILKA LD in geslo - ID TEVILKA ?LANA. Oba podatka sta navedena na lovski izkaznici.

Navedeni dostop je na naslednji povezavi: http://www.lovskazveza.si/default.aspx?MenuID=80

Obvestila za ?lane