Domov Dogodki v LD OB?NI ZBOR 2013

OB?NI ZBOR 2013

Vsaka organizacija oz. drutvo v prvih mesecih leta izvede ob?ni zbor, kjer se spomnijo vseh ve?jih dobrih in slabih dogodkov v preteklem letu. Tako smo tudi mi 2.3.2013 v lovskem domu v Polencih imeli ob?ni zbor. Posebnost letonjega ob?nega zbora je bila ta, da smo na njega kot goste povabili svoje ene oz. ivljenjske sopotnice. Na uradnem delu ob?nega zbora smo sliali poro?ila vseh vodilnih in predsednikov vseh odborov oziroma komisij. Nekatera poro?ila so bila kratka in jedrnata, nekatera malo bolj kriti?na in ostra. A delovni predsednik ni imel tekega dela, saj so bila poro?ila dovolj jasna, tako da ni bilo dodatnih razprav, le pohvale in zahvale ?lanom. Po uradnem delu je sledila ve?erja, ki je bila kulinari?no pripravljena na zelo visokem nivoju, za kar gre vsa zahvala kuharicam, za popestritev in glasbo pa je poskrbela harmonika. V nadaljevanju ?lanka si oglejte fotografije!