Domov Dogodki v LD OB?NI ZBOR 2015

OB?NI ZBOR 2015

V soboto 14.3.2015 smo imeli ?lani LD Bresnica Podgorci e svoj 69 letni redni ob?ni zbor.

Na ob?ni zbor smo povabili tudi svoje ene oz. ivljenske sopotnice, katere so poskrbele da je na mizah bilo tudi kaj sladkega, za kar se jim seveda zahvaljujemo. Ob?ni zbor je vodil delovni predsednik Daniel Nemec, ki je v uvodnem nagovoru vse zbrane pozdravil in izrekel minuto molka za preminule ?lane, potem pa je besedo predajal funkcionarjem, ki so predstavili svoja poro?ila o pravljenih delih in zadolitvah za leto 2014. Po razpravi poro?il smo poro?ila in prav tako zaklju?ni ra?un potrdili. Ker pa je bil ta ob?ni zbor tudi volilni smo izvedli volitve. Po volitvah sta staro - novo potrjeni stareina in gospodar e predstavila plan dela za leto 2015. Ob koncu uradnega dela pa smo obravnavali e 3 prinje za sprejem v nao druino, tako da smo se tudi okrepili za tri ?lane. Po uradnem delu pa je sledila e ve?erja, katera je bila pripravljena na visoko kolinari?nem nivoju, za dobro voljo vse do jutra pa je poskrbel tudi zvok iz harmonike.