Domov Dogodki v LD PRVA DELOVNA AKCIJA 2015

PRVA DELOVNA AKCIJA 2015

Kot je to e v nai navadi ve?krat letno organiziramo delovne akcije, v katerih poskrbimo za nae domove, druge objekte in izbolujemo ivljenjske pogoje nai divjadi.

Zbralo se nas je 13 ?lanov. Na jutranjem zboru smo se dogovorili kaj imao vse v planu za postoriti potem pa smo li urno na delo. Manja ekipa se je lotila dela v domu v Polencih kjer se je o?istila okolica in celotno podstreje. Drugi smo se odpravili na njivo kjer smo potrgali koruzo in jo pospravili v koruznik. Ta ?as nam je hinik bivaka pripravil pravo delavsko malico, po malici smo se ponovno razdelili v dve skupini. Prva skupina je o?istila okolico bivaka druga pa se je lotila podiranja zara?ene remize. Po kon?ani akciji je gospodar povedal da je z izplenom akcije zadovoljen in da na naslednjih akcijah pri?akuje ve?jo odzivnost ?lanov.