Domov Dogodki v LD PGLEGLED ODSTRELA IN IZGUB LUO 2015

PGLEGLED ODSTRELA IN IZGUB LUO 2015

V?eraj 22.3.2015 je na sedaj e tradicionalni lokaciji na Ptuju potekala razstava LUO trofej odvzete, torej uplenjene in izgubljene divjadi v letu 2014.

V razstavi je sodelovalo 30 lovskih druin, tako da je bilo kaj videti. Lovi?a teh 30 lovskih druin, se zdruujejo v tiri lovsko gojitvene bazene: Haloki, Bo?ki, Podravski in Slovenje goriki lovsko gojitveni bazen. Nekatere druine so se potrudile bolje druge malo manj in nekateri so svoje panoje imeli res lepo pripravljene in okraene. Po oceni se nas je zbralo cca. 300 lovcev. Z odigrano lovsko himno in e, z dvema melodijama naih rogistov, se je ob 10 uri pri?ela seja, najprej je zbrane nagovoril predsednik lovsko upravljalnega obmo?ja g. Andrej Vaupoti?. Ki je opravi?il odsotnost predsednika LZS in predsednika zvele lovskih druin Ptuj Ormo. Hkrati pa je pozdravil druge visoke goste, inpektorje in vse zbrane v dvorani. Skozi analizo celotnega lanskega odstrela za vsako divjad posebej pa nas je popeljal g. Peter Kova?ec. Iz njegovega predavanja je bilo razbrati, da je bilo lansko leto dokaj povpre?no, saj pri nobeni vrsti ni bilo pretiranega odstopanja. Na koncu je besedo prevzelo ponovno g. Andrej Vaupoti?, ki je apeliral na vse lovce, predvsem pa vodilne v lovskih druinah, kako naj usmerjajo svoje delo da bodo uspeni e naprej. Posebej je povdaril da bi morali veliko ve? postoriti na mlajem kadru mu predati znanje in izkunje, da bodo lahko nadaljevali to poslanstvo. Povdaril je tudi, da divjad ni v upadanju vendar bomo morali posve?ati ve? ?asa za ohranitev tevil?nosti posameznih vrst divjadi pri nas. Na koncu je sledilo druenje med lovci, ki je zelo pozitivno saj na tak na?in pride do izmenjave e kako potrebnega znanja.