Domov Dogodki v LD ZASADITEV BRESNIŠKEGA POTOKA

Že dolgo lovci opažamo da iz naših polj iz leta v leto vse bolj izginjajo poraš?eni deli, grmi?asti robovi, poraš?ene meje oz. vetrobranski pasovi, ki so glavno zavetje za našo malo dvijad na poljih.

 

Zato smo se lovci Bresnice Podgorci, o tem ve?krat pogovarjali in prišli do zaklju?ka da bi bilo ve? kot odli?no za našo malo divjad, ?e bi zasadili bresniški potok od Podgorc do Cvetkovc. Tako smo od ARSO (agencija republike Sloveije za okolje) pridobili soglasje k temu projektu. V katerem so nam opredelili, kaj in kako ter kje vse lahko sadimo. Z upravljalcem potoka Vodno gospodarstvo Drava Ptuj, pa se dogovorili o sami izvedbi zasaditve, tako da bo košnja neovirana in da bo ob povišanem vodostaju pretok normalen. Ko smo pridobili dovoljenja in kupili še sadike smo izvedli zasaditev. Sadike so posajene v dolžini cca. 10 m potem 40 m ni? in potem spet zasaditev 10 m. Na obeh brežinah potoka. Izbrali smo bezek, šipek, robido in podobne grmovnice. Projekt še ni zaklju?en z zasaditvijo saj bomo še naprej spremljali, dogajanje in o napredku poro?ali tudi na zvezo saj je ta projekt pilotski torej, edini na našem podro?ju in v kolikor se bo izkazal za uspešnega ga bo verjetno kopirala še kaka druga lovska družina.