Domov Dogodki v LD STOPNICE IN STRELIŠ?E 2015

Pot do našega streliš?a za streljanje na glinaste golobe iz dvoriš?a vodi po stopnicah. Ker so bile stare stpnice lesene in dotrajane in ko so bile mokre so bile zelo spolske, smo za?eli iskati rešitev za nove stopnice, saj so stare že terjale kar nekaj nevarnih padcev, ki so se hvala bogu kon?ali brez resnih poškodb.

Od raznih idej in smo ugotovili da bo najboljša rešitev ?e nove stopnice zabetoniramo. Tako je naš ?lan Kralj Ferdo na svoji risalni mizi skonstruiral nove stopnice in naredil popis materiala. Najprej smo odstranili stare stopnice in izvedli izkop za prvi sklop stopnic. Gradnja stopnic je potekala v treh fazah. Po vsakem izkopu se je naredilo nasutje in zabetonirala podlaga. Naslednji dan se je vstavila armatura in naredil opaž za vsako stopnico. Potem je sledilo betoniranje. Na kar beton rabi dva dni sušenja, tretji dan od betoniranja pa so se stopnice razopažile. Potem smo  ta postopek ponovili trikrat. Ker pa smo imeli še dovolj materiala smo se odlo?ili da bomo zabetonirali plato samega streliš?a, oz. strelnih mest. Kar je bila velika želja strelskega odbora že kar nekaj ?asa. Tako smo naredili izkop in zasutje z gramozom. In lepo nedeljsko dopolne izkoristili za betonažo še tega platoja. Obenem smo okopali še našo trto in z zemljo zasuli stopnice.  Nikakor ne moremo mimo da se nebi zahvalili vsem ?lanom ki so kakor koli pripomogli da je projekt potekal nemoteno, prav tako vsem tistim, ki so podarili hrano in pija?o, da so delavci lahko delali. Posebej pri stopnicah pa so se izkazali Mitja Krabonja, ki je bil na vsaki akciji tudi s svojimi vozili, Franc ?agran ki je bil glavni pri betonaži in pa seveda Ferdo Kralj, ki je bil glavni vodja del od za?etka do konca projekta. Sicer še delo ni v celoti zaklju?eno saj je potrebno urediti še zautje z zemljo. Pa vendar je glavno delo zaklju?eno in nad stopnicami ter platojem smo vsi navdušeni, predvsem pa si želimo da jih uporabljamo ?im dlje in seveda varno.