Domov Dogodki v LD MEDDRUŽINSKA TEKMA IN SRE?ANJE S KRAJANI 2015

Tako kot je sedaj že pri nas tradicionalno naša lovska družina zadnji vikend v maju organizira meddružinsko temovanje v strelajnju na glinaste golobe. Novost letošnjega dogodka je to da smo združili dve prireditvi v eno in sicer streljanje na glinaste golobe in sre?anje s krajani, ki je postala sedaj že tudi naša tradicionalna prireditev. Tako smo vse prisotne pogostili z pravim srnjakovim golažem, ki je bil po pogovoru s prisotnimi, izjemno pohvalnega okusa. Našo prireditev so popestrili, hkrati pa poskrbeli za kulturni del programa in s tem otvoritev tekmovalnega dne naši. oz rogisti zveze lovskih družin Ptuj Ormož, ki ravno v tem letu praznujejo 25 letnico svojega delovanja. Na tem mestu jim gre seveda ?estitati za njihov jubilej, hkrati pa se jim seveda zahvaljujemo saj so s svojo prisotnostjo dodali še piko na i naši izredno uspešni prireditvi.

Takoj po odigrani lovski himni in drugih melodijah rogistov so naredili otvoritev našega prenovljenenga streliš?a naši najstarejši ?lani, ki so bili deležni posebne pozordnosti in aplavza med ostalimi zbranimi. Za tem se je za?elo odvijati tekmovanje v tekmovalnih disciplinah in sicer:  1. ekipno - ekipo sestavlja 5 strelcev in streljajo v športnem stavu na 10 izpuš?enih golobov. V rezultat štejejo rezultati štireh najboljših strelcev. Ekipa ki ima najve? zadetih golobov zmaga. Tako je letos s 36 zadetimi golobi slavila ekipa Krško 2, drugo mesto je zadla ekipa sosednje lovske družine Velika Nedelja in pa tretje mesto LD Ra?e. 2. kategorija je posamezno tekmovanje za pokal LD Bresnice Podgorci. Strelja se posamezno lovski stav na 10 izpuš?enih golobov. V primeru istega rezultata šteje naslednja boljša serija. Tako je prvo mesto osvojil ?lan iz naše sosednje LD Dornava Polenšak Matjaž Lebar, drugi je bil Kolmani? Jože. 3. diciplin je pokalno veterani tekmovanje poteka po enakih pravilih kot je opisana prejšnja kategorija le da se rezultali ?lanov starejših od 60 let vodijo posebej. Tako je prvo mesto osvojil Bari? Vlado, drugi je bil Bezjak Ivan, tretji pa Kolman?i? Jože starejši.  4. Disciplina je nagradno tekmovanje strelja se v športnem stavu na 15 izpuš?enih golobov. Zmagovalec je tisti ki zadene najve? golobov v seriji, v primeru istega rezultata šteje rezultat naslednje bolše serije. Gre za prakti?ne nagrade v razli?nih vrednosti, ki si jih potem strelci sami izbirajo. Prvo izbiro ima najbolši strelec in tako si potem tudi sledijo. 5. diciplina je streljanje za odojka, gre za ustaljeno disciplino, ki je zna?ilna za ta del Slovenije saj jo prakticirajo vse okoliške lovske družine. Gre za streljanje v dvojicah straljata vsak na pet golobov v lovskem stavu. V primeru istega rezultata se razstreljuje. Zmagovalni par pa prejme za nagrado pe?enega odojka, ki sta ga kot je to že navada razdelila in na pojedino povabila vse zbrane. Vsporedno s streljanjem na glinaste golobe je potekalo še streljanje z zra?no puško. Strelec je imel na voljo 5 strelov in zmagal je strelelc z najve? zadetimi krogi v tar?i in to je letos bil naš ?lan Petek Jože III. Vsem tekmovalcem in dobitnikom lovik izrekamo ?estitke. Potrebno je omeniti tudi da so nam pri zbiranju nagrad pomagali tudi nekateri naši sponzorji in naši ?lani za kar se jim seveda zahvaljujemo. Zahvala gre tudi lovcu g. Danilotu Ivanušu, ki je ?lan rogistov in seveda najbolj zaslužen, da so nas rogisti obiskali. Pripravil pa je tudi prispevek o prireditvi, ki bo objavlen v oddaji Utrip Ormoža. Po pogovoru med gosti je bilo mo? slišati pohvale nad organiziranostjo prireditve in odli?no pripravljeno kulinariko kar vklju?uuje srnjakov golaž in vso ostalo hrano, ki se je pripravljala ?ez dan. Za kar gre zahvala vsem ?lanom LD Bresnica Podgorci in njihovim družinskim ?lanom ki so pripomogli k tej prireditvi. Saj je letošnja prireditev prekosila vsa pri?akovanja, hkrati pa je našim krajanom pokazala, da smo ?lani LD Bresnica Podgorci s ponosom del Slovenske zelene bratov?ine.

Prispevek pripravil: Matej Ozmec gospodar LD Bresnica Podgorci