Domov Dogodki v LD

Dogodki v LD

Tako kot je sedaj e pri nas tradicionalno naa lovska druina zadnji vikend v maju organizira meddruinsko temovanje v strelajnju na glinaste golobe. Novost letonjega dogodka je to da smo zdruili dve prireditvi v eno in sicer streljanje na glinaste golobe in sre?anje s krajani, ki je postala sedaj e tudi naa tradicionalna prireditev. Tako smo vse prisotne pogostili z pravim srnjakovim golaem, ki je bil po pogovoru s prisotnimi, izjemno pohvalnega okusa. Nao prireditev so popestrili, hkrati pa poskrbeli za kulturni del programa in s tem otvoritev tekmovalnega dne nai. oz rogisti zveze lovskih druin Ptuj Ormo, ki ravno v tem letu praznujejo 25 letnico svojega delovanja. Na tem mestu jim gre seveda ?estitati za njihov jubilej, hkrati pa se jim seveda zahvaljujemo saj so s svojo prisotnostjo dodali e piko na i nai izredno uspeni prireditvi.

Več ...

 

Pot do naega streli?a za streljanje na glinaste golobe iz dvori?a vodi po stopnicah. Ker so bile stare stpnice lesene in dotrajane in ko so bile mokre so bile zelo spolske, smo za?eli iskati reitev za nove stopnice, saj so stare e terjale kar nekaj nevarnih padcev, ki so se hvala bogu kon?ali brez resnih pokodb.

Več ...

 

e dolgo lovci opaamo da iz naih polj iz leta v leto vse bolj izginjajo pora?eni deli, grmi?asti robovi, pora?ene meje oz. vetrobranski pasovi, ki so glavno zavetje za nao malo dvijad na poljih.

Več ...

 

PGLEGLED ODSTRELA IN IZGUB LUO 2015

V?eraj 22.3.2015 je na sedaj e tradicionalni lokaciji na Ptuju potekala razstava LUO trofej odvzete, torej uplenjene in izgubljene divjadi v letu 2014.

Več ...

 

PRVA DELOVNA AKCIJA 2015

Kot je to e v nai navadi ve?krat letno organiziramo delovne akcije, v katerih poskrbimo za nae domove, druge objekte in izbolujemo ivljenjske pogoje nai divjadi.

Več ...

 
Več člankov...