Domov Dogodki v LD

Dogodki v LD

Zadnji lov na raco

Tako kot imamo e v navadi, smo tudi tokrat izvedli zaklju?ni letonji lov na race. Zbere se nas malo ve?, pa e koga povabimo, tako ko tokrat Ljuba iz LD Sv. Marjeta nie Ptuja. Navadno si po preletu in kon?anem lovu zakurimo ogenj kar za Dravo in si pripravimo kaj za pod zob, ter ob dobri kapljici in prijetnem vzduju marsikatero re?emo.

Več ...

 

Prva uplenitev v 2011

V ponedeljek, 17. 1. 2011 se je Ven?eku Bezjaku nasmehnila lovska sre?a, saj mu je pod preo priel divji prai?. Novica o uplenitvi se je hitro razirila po druini, saj to pri nas ni nekaj vsakdanjega. Po pogovoru z upleniteljem smo ugotovili, da je pri divjem prai?u potrebna vztrajnost in potrpeljivost ter natan?nost. Povedal pa je tudi, da domov prai?i ne pridejo, kakor tudi ne lisica in nobena druga divjad. Torej je treba iti v lovi?e, biti vztrajen, poleg tega pa imeti e kan?ek sre?e. Pri iztrebljanju plena se je najbolj izkazal na lovec Mitja Krabonja, za kar mu gre posebna zahvala. Mitja je prav tako veliki privrenec divjega prai?a, vendar mu boginja Diana e ne dovoli vpisa med uplenitelje, je pa divjemu prai?u vedno blije in mu iskreno elimo, da mu bo to uspelo ?im prej. Za pomo? pri nakladanju ter za hrano in pija?o pa je poskrbel Franc ?agran, za kar gre tudi njemu zahvala!

 

Lov na malo divjad

V nedeljo na lovu na malo divjad, smo prehodili kar zahteven in obseen teren in kljub tevilni divjadi nam boginja Dijana ni bila naklonjena saj nam je uspelo upleniti le enega zajca! Po pozdravu divjine, pa je na doma?iji vodje tega lova nastala tudi spodnjaslika. Zelo ponosen lovovodja in dedek na tej sliki kot kae e navduuje svojega vnuka, da bo imel neko? pravega naslednika!

Vnuk Maj in ponosni dedek Stanko iher ob uplenjenem zajcu
Vnuk Maj in ponosni dedek Stanko iher ob uplenjenem zajcu

 

V veliko ?ast si v nai druini tejemo, da vsako leto organiziramo lov, na katerem so glavne gostje nae ivljenjske sopotnice. Prav lepo je ko se zberejo v lepem tevilu kakor je to bilo letos. Skupaj smo se odpravili v lovi?e, kjer smo se razdelili v skupine in pri?eli lov. Tokrat so enske prile na svoj ra?un, saj je na teh lovih zaeleno ?im ve? hrupa in nae bolje polovice so si lahko dale duka saj so lahko klepetale skoraj do onemoglosti in noben mo jim ni ni? o?ital. Teava je bila le v tem, da jih je bilo teko lo?iti, malo so bile narazen, vendar do naslednjega pogona so bile spet vse na kupu. Zelo so se izkazale pri malici, ki je bila seveda v naravi - kar na travi, saj so postregle z vsemi mogo?imi dobrotami. Po koncu lova smo jim pripravili tudi slasten zadnji pogon. Izvedli pa smo tudi tradicionalni lovski ropot, kjer seveda ni manjkalo kazni in smeha. Ker je bila med nami tudi slavljenka, ga. Petek, smo ji tudi ?estitali in jo obdarili z roo. Za vse ostale pa smo prav tako pripravili presene?enje, na koncu je vsaka dobila vrtnico. Drage ene ostanite do drugega leta dobre do svojih mo in nikoli ne pozabite na juino ko gre od doma!

 

Nekaj posebnega v nai druini je tradicionalni lov posve?en starejim lovcem. Takrat smo vsi mlaji v pogonu in tudi pri streljanju imajo prednost seveda stareji ?lani. O?itno pa se pozna, da nimamo stroja za glinaste golobe, saj je opaeno, ne samo na tem lovu s starejimi ?lani, ampak tudi na prejnjih lovih, da je strelska kondicija zelo slaba. Vendar smo veseli e, ?e divjad vidimo v lovi?u saj tako vemo, da sta popla?ana trud in delo, ki ju vloimo v lovi?e. ?eprav bi po mnenju starejih ?lanov morali e veliko postoriti v lovi?u, ne samo, da izdelamo krmi?a in jih zalagamo. Na koncu smo starejim ?lanom pripravili tudi zadnji pogon, kjer je ob dobri hrani in kapljici bilo mo? sliati marsikatero zanimivo zgodbo, ki si je dan danes niti predstavljati ne moremo! Starejim ?lanom elimo, da e naprej po svojih mo?eh delajo v druini in da ostanejo zdravi, da bo naslednje leto na tovrstnem lovu spet veselo!

 
Več člankov...