Domov Dogodki v LD

Dogodki v LD

Letos si je gospodar zadal cilj, da naredimo 8 visokih pre v naem lovi?u. Ena izmed prvih kon?anih je tista v Osluevcih pri MOTI! Za njo so zasluni Leopold Gaperi?, Viktor tebih, Zlatko Trunk, Ivan Plohl in Janez Tuak, ki pa ga ni bilo pri zaklju?ku in ga al ni na sliki. Po pogovoru s temi fanti je bilo mo? opaziti, da se z dobro voljo in malo spretnosti da veliko narediti. Po pogovoru z gospodarjem smo izvedeli, da dela postavitev 8 pre potekajo po na?rtu. Dve prei sta kon?ani v celoti, tri so narejene skoraj do konca in po njegovih besedah naj bi dve naredili e ta vikend in eno naslednji vikend. Vsem delavcem elimo veliko delovnega elana, dobre volje predvsem pa dobrega po?utja med so-lovci.

 

Obisk prijateljev Ivana in Ilke v Dornbirnu

e tretje leto po vrsti smo obiskali naa lovska prijatelja iz Dornbirna Ivana in Ilko. Tokrat v zasedbi Simon ?agran, Franc ?agran, Mitja Krabonja in Matej Ozmec. Tudi letos smo se udeleili njihove tekme v streljanju na glinaste golobe in spet smo posegli po glavnih nagradah, tako da smo komaj vse spravili v avto. Naa gostitelja sta ponovno ve? kot odli?no poskrbela za nae dobro po?utje, saj sta nam razkazala njihovo mesto, z odli?no kulinariko pa sta razvajala tudi nae elodce. Oglejte si spodnje slike, ki so le del?ek res lepo preivetega vikenda. Naima gostiteljema se za vse iskreno zahvaljujemo.

 

Ker imamo letos v planu postaviti veliko lovskih pre smo e prvo kljub mo?nemu vetru postavili to nedeljo. Pri postavitvi pree so sodelovali Mitja Krabonja, Franc ?agran, Duan Petek, Matej Ozmec za dobro kapljico pa je poskrbel tajnik - Joa Petek. Pa dober pogled!

 

Ob?ni zbor za leto 2009

Kakor vsako leto smo tudi letos izpeljali redni letni ob?ni zbor, ki je bil 20. februarja v lovskem domu v Podgorcih. Po poro?ilih je bilo razvidno, da so ?lani zelo aktivni in da podarijo lovski druini in naravi veliko svojega prostega ?asa. Sliati pa je bilo tudi, da primanjkuje druenja in da bo leto 2010 finan?no zelo teko leto. Potrdili smo dopolnjena Pravila LD, sliali pa smo da bomo morali spremeniti tudi Poslovnik, ter mnenja ki so jih podali gostje ob?nega zbora. Za odli?no postrebo je poskrbela kuharska ekipa v zasedbi Franc Kova?ec in Ljubo Volmut. Po uradnem delu je sledil e zanimiv druabni ve?er.

 

Prvi letonji sneg ki je pobelil nae lovi?e je na lovec Franc ?agran izkoristil za dobro vidljivost in z nekaj lovske sre?e mu je uspelo upleniti letos e drugega divjega prai?a. Urednitvo mu izreka lovski blagor!

 
Več člankov...