Lovske šale

GOZDARJEVA HČI - klikni na naslov za poslušanje

V gozdu tam, kjer srnica se pase,
kjer hišica gozdarjeva stoji.
V njej dekle, kot roža sredi jase
je lepa Lizika gozdarja hči.

V nedeljskem jutru dragi pride v svate,
v hišici presre?na sta oba.
Ko vrne se gozdar z zelene hoste
ljubimca lovca divjega spozna.

Ljubezen premosti naj vse ovire,
odkrito fant prizna: Jaz ljubim jo.
Divjadi v gozdu ve? ne bom preganjal
in gozd mi pravlji?na dežela bo.

LEPO MI POJE ?RNI KOS, OJ ?RNI KOS

Lepo mi poje ?rni kos, oj ?rni kos
Tam v zelenem bukovju, oj bukovju!
Pri�la sta pa jagra dva, oj jagra dva!

Da bi kosa streljala, oj streljala!

Kos je bil teh �pasov sit,
oj �pasov sit!
Pojta, jagra, se solit,
frr v bukovje!

Zaj?ki in huda zima

Se sre?ajo trije zaj?ki in si za?nejo pripovedovati, kako bodo pre�iveli mrzlo zimo.
Prvi pravi: "Ah, jaz si bom nabavil sod vina, ?e me bo zeblo, ga bom pomalo cukal."
Drugi pravi: "Ah, jaz si bom nabavil kasetofon, ?e me bo zeblo, si bom zavrtel kaseto in za?el plesati."
Tretji pravi: "Ah, jaz si bom dobil prijateljico, ?e me bo zeblo, se bova malo stisnila in tako la�je do?akala pomlad."
...zima je bila res dolga in ostra; na pomlad se vsi trije zaj?ki zopet sre?ajo in si za?nejo pripovedovati, kako so pre�iveli.
Prvi pravi: "Ah, celo zimo me je zeblo, ukradli so mi sod vina."
Drugi pravi: "Ah, tudi mene je zeblo, ukradli so mi kasetofon."
Tretji koraj�no odgovori: "Meni je bilo pa tako lepo , ni? me ni zeblo� "
"Ja, kako ti je pa to uspelo???", vpra�ata ostala dva.
"Malo fuk, malo �luk, pa ?a-?a-?a..."

 

Lovski gonja? Franci

Lovci lovijo, pijejo, lovijo, pijejo, se malo lovijo, pa se veliko pijejo! Na koncu dneva se zberejo, kolikor so jih se dr�ale noge, in pregledujejo svoj ulov. Vsak vla?i izza najbli�jega grma svoj ulov: zajca, lisico, fazana, srno, divjega pra�i?a, Franceljna ...
"Jebemti, fantje! Franceljna smo ustrelili," re?e eden.
V hipu se streznijo od groze, naba�ejo Franceljna v avto in oddrvijo na urgenco v Klini?ni center.
?akajo, ?akajo v ?akalnici, na kar pride ven de�urni kirurg in re?e: "Fantje, takole je. Strelna rana ni bila smrtna. ?e mi vi ne bi Franceljna pripeljali tudi odrtega in spucanega, bi ga lahko se re�ili!"

 

En lovski!

Med popivanjem lovske dru�?ine po jagi je stari lovec, ki je imel leseno nogo, povedal, kaj se mu je zgodilo ta dan: "Zve?er sem zlezel na pre�o in zaspal. Med spanjem se mi je spro�ila pu�ka, ki je slu?ajno zadela jelena, ki se je paril s srno. Oba sta padla zadeta. Ko sem lezel iz pre�e mi je spodrsnilo. Padel sem na tla, to?no na divjo svinjo, ki je pod menoj oble�ala mrtva, saj se ji je zlomila hrbtenica. Od strahu sem se podelal v hla?e, zato sem �el k potoku, kjer sem si opral zadnjico, ko pa sem si oblekel hla?e sem z njimi zajel �e kapitalnega soma. Vse �ivali sem s te�avo privlekel domov, saj me je stra�no bolela lesena noga. Ko sem kon?no pri�el domov, sem zagledal da je lesena noga mo?no otekla, zato sem od�el v drvarnico in nasekal za dva kubika drv!"

 

Diplomska naloga:

Neko? je �la veverica malo po gozdu. Pod drevesom sre?a zajca, ki nekaj vneto pi�e. Zajec, kaj pa ti dela�? Pi�em diplomsko nalogo. Kaj pa? "Volk je bedak". Kaj? A si nor? Ko bo volk to sli�al te bo zmlel v prah! Ha, pa kaj bo on! Veverica to pove volku, a ji ne verjame: Pa kaj bi siroma�ni zajec! Saj si ne bi upal tega napisati! Drugi dan lisica pride k zajcu in ga vpra�a: Zajec, kaj pa ti dela�? Pi�em diplomsko nalogo: "Volk je bedak" A si zme�an ? Volk te bo raztrgal! Eh! Lisica pride k volku in mu to pove. Malo mu je �e bilo sumljivo, a �e vedno ni ?isto verjel: Pa, ne me hecat; ta strahopetni zajec, da bi pisal diplomsko nalogo "Volk je bedak"? Kje pa! Pa spet srna vidi zajca in ga vpra�a: Ja zajec, kaj pa ti tako vneto pi�e�? Diplomsko nalogo z naslovom Volk je bedak. Oh, neeee! A ve�, kaj bo volk iz tebe naredil, ko bo sli�al za to?! Ma ne ga srat, kaj bo pa volk meni! Srna "za�peca" to volku in le-temu je bilo tega dovolj. Besen se odpravi k zajcu. Zajec! Sli�al sem, da pi�e� neko diplomsko nalogo. Ja, ja, seveda, glej! Emmm, kako pa ji je naslov? Volk je bedak. GROOOARRR, zdaj si mrtev!!! V tistem trenutku pa pride iz brloga medved, zgrabi volka in ga raztrga. In kaj je zdaj nauk te zgodbe? NI VA�NO, KAK�EN JE NASLOV DIPLOMSKE; VA�NO JE, KDO TI JE MENTOR!

 

Zlata ribica in 3 �elje

Medved in zaj?ek lovita ribice. Ulovita zlato ribico in ta ju prosi, da naj jo izpustita in ?e jo bosta res jima izpolni 3 �elje. Medved si prvi za�eli, da bi bil zelo mo?an, da bi bil v�e? vsem medvedkam. Zajec pa si za�eli, da bi imel najbolj�i avto na svetu. Riba jima izpolni �elji. Pod drugo �eljo si medved za�eli da bi imel eno medvedko ki bi bila samo njegova. Zajec pa, da bi imel najhitrej�i motor na svetu. Tudi ti 2 �elji jima ribica uresni?i. Kot zadnjo zeljo si medved za�eli, da bi imel doma vse medvedke in bi bile zaljubljene vanj in bile samo njegove. Zajec pa nekaj ?asa premi�ljuje potem pa re?e: "jaz pa si �elim da bi bil medved peder. :)

 

Lovec in sin na lov

Gresta ata lovec in sin v gozd na lov. Pa en ?as opazujeta, se name�?ata, skrivata... Ni? divjadi na spregled, pa se foter ule�e, da sinu pu�ko in mu re?e naj strelja ?e bo kaj migalo. En ?as ti�ina, nato pa za?ne v bli�njem grmu nekaj migati, �umeti..., ta mali napne pu�ko in za?ne streljat kot nor. Foter sko?i pokonci, kaj je sine, kaj sva ulovila?! Pojdi pogledat!! Sin se vrne : "Ej ata samo �kvorc je bil." Ja zakaj pa je te tak ropotalo po grmu? Ja tak mu je v osebni pisalo.

 

Nesre?en jelen

Dva lovca, star izku�eni mo�akar in za?etnik, sta od�la na lov na jelene. Postavila sta se na pre�o in za?etnik zagleda jelena:
"Poglej, medved! Lahko ustrelim?"
"Ne, pusti ga, ta je �e premlad!"
?ez nekaj ?asa za?etnik zagleda drugega jelena.
"Lahko ustrelim tega?"
"Ne, pusti ga, ta je prestar!"
Kon?no je mladi lovec zagledal, kako se jima pribli�uje jelen, ki se opoteka in �epa, ima samo eno oko in eno uho in je ves v ranah. Takrat se je oglasil stari lovec:
"Streljaj! Tega vedno streljamo!"

 

Neznosno vreme

Lovec se je zgodaj zjutraj odpravil na lov. Ko je bil �e v gozdu je za?elo de�evati, nato je za?el pihati orkanski veter in lovec se je obrnil in od�el domov. Ko je vstopil v hi�o se je slekel in od�el v spalnico. Ulegel se je in �ena je vpra�ala:
"Kak�no je vreme zunaj?"
"Neznosno! De�uje in mo?no piha veter."
"Ta idiot, moj mo�, je �el pa v takem vremenu na lov!"

 

Odprta sezona

Zajec je be�al preko dr�avne meje iz Bosne in Hercegovine v Hrva�ko. Sre?a hrva�kega zajca in ta ga vpra�a:
"Kam pa tako be�i�?"
"V Bosni so odprli sezono za lov na medvede!"
"Zakaj pa potem ti be�i�, saj nisi medved!"
"Preden to Bosancu razlo�im sem lahko �e mrtev!"

 

Gonja?i

Po kon?anem pogonu lovske dru�ine razglasijo rezultate:
"Ustrelili smo sedemnajst fazanov, petnajst zajcev in obstrelili tri gonja?e!"
"Kaj? Gonja?e smo tudi streljali?" se oglasi lovec Janez. "Prej bi mi povedali, proti meni so �li �tirje!"

 

Komunikacija

�ivali so sli�ale, da ima medved seznam �ivali za odstrel. Vse so se ustra�ile, jelen pa ne kar tako in odhiti k medvedu.
Vpra�a ga: "Sli�al sem,da ima� seznam za odstrel �ivali. Ali sem na seznamu?"
"Si."
Naslednji dan najdejo �ivali jelena mrtvega.
Drugi se ojuna?i volk: "Sli�al sem, da ima� seznam za odstrel �ivali .Ali sem na seznamu?"
"Si."
Naslednji dan najdejo �ivali volka mrtvega.
Tretji se ojuna?i zajec. "Sli�al sem, da ima� seznam za odstrel �ivali. Ali sem na seznamu?"
"Si."
"Ali bi me lahko zbrisal s tega seznama?"
"Lahko,ni problema."
Nauk zgodbe: KOMUNIKACIJA JE VSE!!!